Üniversiteli Öğrencilerin Dikkatine Öğrenim ve Katkı Kredisi Borç Ertelemesi

Newest

Üniversiteli Öğrencilerin Dikkatine

Üniversitelerimizden, Kurumumuz için gerekli olan 2011-2012 dönemine ait üniversiteye devam eden öğrenci sayısı ve Üniversiteye bağlı yurtların kapasiteleri ile ilgili bilgilerin alınmasında araç olan formları indirmek için tıklayınız.

 

Bu Haber  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan Alıntıdır.

© Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

http://www.kyk.gov.tr

Öğrenim ve Katkı Kredisi Borç Ertelemesi

351 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine istinaden;

“… Borçlunun veya Borçlu Öğrencilerin Kuruma müracaatı esnasında; Sosyal Güvenlik Kurumuna veyahut sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilişkisinin bulunmaması halinde, ilgilinin talebi ile borcunu ödemesi kredi alma süresinin bitiminden itibaren endeks uygulanmak suretiyle birlikte ve birer yıllık sürelerle Kurumca uzatılmaktadır.”

Bu hükümler doğrultusunda, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur da kaydı bulunmayanlardan,borç ödemesi başlamayanlar ile borçlarını hiç aksatmadan ödeyen öğrencilerimizin borçları ertelenecektir..

Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının internet sitelerini kapatmaları ve borçluların aktif çalışıp çalışmadıkları bilgilerine ulaşılamaması sebebiyle borçlulara zamanında bilgi verilmemektedir.

Bu sebepten ötürü ; durumu yukarıda belirtilen kanun maddesine uygun olmayanların borç taksitlerini aksatmadan yatırmaları gerekmektedir.

İlgililer,borçlarının ertelenmesine ilişkin olarak Kurumumuza yazacakları dilekçelerinde,ad, soyad , öğrenim gördükleri öğretim kurumu adı, T.C kimlik numarası, kredi numarası, baba adı ve açık adreslerini belirterek Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları kayıtlarının olmadığına dair belgeyi eklemek suretiyle “Cemal Gürsel cad. no:61 Cebeci- Ankara” adresine göndereceklerdir.

Tespit edilen ödeme süreleri ve yeni borç tutarı kurumumuz internet adresinden duyurulacak olup, ayrıca dilekçelerde belirtilen adreslere tebligat yapılacaktır.

 

Bu Haber  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan Alıntıdır.

© Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

http://www.kyk.gov.tr